Informasjonsmøte
Det vil bli avholdt et åpent informasjonsmøte om planen i bystyresalen i rådhuset 22 april kl. 18:00. Her vil planideen bli presentert, og det vil bli gitt informasjon om planprosessen videre og hvordan man kan komme med innspill. Publikum får anledning til å stille spørsmål om planen.

Innspill
Hvis du har tanker, informasjon eller forslag som er relevante for planen, kan du sende dem skriftlig til synnove@stavark.no eller til Stav Arkitekter AS, Øvre Banegate 28, 4014 Stavanger, med kopi til Lillesand kommune: postmottak@lillesand.kommune.no

Frist for å sende innspill er 10. mai 2024

Videre saksgang
Samtlige uttalelser og innspill fra private og offentlige instanser, blir vurdert i planarbeidet og vil følge saken ved behandling av reguleringsplanen. Det vil ikke bli gitt skriftlig svar på uttalelser og merknader utover dette.

Trenger du mer informasjon?
Nærmere opplysninger kan fås ved hevendelse til saksbehandler for denne saken, Ida H. Gramstad
Tlf. 46191588
E-post: idaharaldseid.gramstad@lillesand.kommune.no