Innspill
Hvis du har tanker, informasjon eller forslag som er relevante for planen, kan du sende dem skriftlig til Multiconsult Norge AS, att: Frans-Arne H. Stylegar, Fjellgata 6, 4612 Kristiansand eller på epost til frans.arne.stylegar@multiconsult.no.

Kopi av innspill sendes til Lillesand kommune, Postboks 115, 4795 Birkeland eller på epost til  postmottak@lillesand.kommune.no

Frist for å sende innspill er 25.juni 2024.

Videre saksgang
Samtlige uttalelser og innspill fra private og offentlige instanser, blir vurdert i planarbeidet og vil følge saken ved politisk behandling av reguleringsplanen. Det vil ikke bli gitt skriftlig svar på uttalelser og merknader utover dette.

Kontaktinformasjon
Spørsmål om planarbeidet kan rettes til Multiconsult eller kommunens saksbehandler

Multiconsult: Frans-Arne H. Stylegar
Tlf. 908 19 657
Epost frans.arne.stylegar@multiconsult.no

Saksbehandler for denne planen er Ida H. Gramstad
Tlf. 46191588
E-post: ida.Gramstad@lillesand.kommune.no