Innspill/merknad
Hvis du har tanker, informasjon eller forslag som er relevante for planarbeidet, kan du sende dem skriftlig til Grønn Prosjektutvikling AS per post Grønn Prosjektutvikling AS, Storgata 6, 4790 Lillesand eller e-post postmottak@gronnprosjekt.no. Merk meldingen med «Reguleringsplan Stykkene».

Kopi av innspill/merknad sendes til Lillesand kommune, Postboks 115, 4795 Birkeland eller på e-post til postmottak@lillesand.kommune.no.

Frist for å sende innspill er 04. juli 2024.

Videre saksgang
Samtlige uttalelser og innspill fra private og offentlige instanser blir vurdert i planarbeidet, og vil følge saken ved politisk behandling av reguleringsplanen. Det vil ikke bli gitt skriftlig svar på uttalelser og merknader utover dette.

Kontaktinformasjon
Spørsmål om planarbeidet kan rettes til plankonsulent Anne-Marie Hovland Hansen i Grønn Prosjektutvikling. 

Anne-Marie Hovland Hansen
Tlf. +47 952 19 331
E-post: anne.marie@gronnprosjekt.no

Saksbehandler for denne planen er Karoline Søllesvik
Tlf. +47 907 32 686
E-post: karoline.sollesvik@lillesand.kommune.no