I en periode på to år var han ansatt på Universitetet i Agder, vernepleierutdanning, her var han også frikjøpt for å være med på forskningsprosjekter i forhold til gevinstrealisering ved bruk av velferdsteknologi.

Geir har en spennende utdanningsbakgrunn som vernepleier, en master i helseinformatikk og sluttfører i løpet av året en master i ledelse. Han har interesse for og bred innsikt i digitalisering og velferdsteknologi.

Fritiden tilbringer han sammen med familien eller på sykkelsetet.

Vi ønsker Geir velkommen til Lillesand og gleder oss til han begynner i oktober!