Her vil det pågå aktiviteter i mai og juni som vil begrense fri ferdsel i denne perioden og vi ber publikum om å holde avstand fra dette området inntil vi er ferdig med hogsten. Det samme vil gjelde områdene tømmeret blir lagret, her er det strengt forbudt å være i kontakt med tømmerlunnene som blir stablet opp (IKKE KLATRE PÅ TØMMERET RASFARE ).

Det vil også pågå utkjøring med store tømmerbiler som skal frakte tømmeret til sagbrukene for videreforedling. Virket (tømmerstokkene) blir benyttet til husbygging. Noe går til fyringsflis, andre deler går på båt for videreforedling andre steder.

Om dere ønsker mer informasjon kan dere ta kontakt med virkeskjøper Rune Kile fra Nortømmer på tlf. 90625106.

Etter driften er utført blir sporskader og kvist i stier ryddet så godt det lar seg gjøre.

Vær snill å ta hensyn til dette VI I NORTØMMER ER OPPTATT AV SIKKERHET FOR DERE OG  FOR OSS.