Her vil det pågår aktiviteter i mai og juni som vil begrense fri ferdsel i denne perioden og vi ber publikum om å holde avstand fra dette området inntil vi er ferdig med hogsten. Det samme vil gjelde områdene tømmeret blir lagret, her er det strengt forbudt å vær i kontakt med tømmerlunnene som blir stablet opp (IKKE KLATRE PÅ TØMMERET:RASFARE ).

Det vil også pågå utkjøring med store tømmerbiler som skal frakte tømmeret til sagbrukene for videreforedling. Virket (tømmerstokkene) blir benyttet til husbygging og noe går til fyringsflis og andre deler går på båt for videreforedling i andre deler av kontinentet.

Om dere ønsker mer info utover dette tar dere kontakt med virkeskjøper Rune Kile fra Nortømmer  90625106.

Etter driften er utført blir sporskader og kvist i stier ryddet så godt det lar seg gjøre.

Vær snill å ta hensyn til dette VI I NORTØMMER ER OPPTATT AV SIKKERHET FOR DERE OG OSS.