Lokale tiltak

For næringdrivende og innbyggere som har en vanskelig økonomisk situasjon pga. korona-situasjonen i Lillesand kommune ble følgende politisk vedtatt 25.mars:

  • Næringsdrivende og innbyggere kan få rentefri betalingsutsettelse på kommunale avgifter og eiendomsskatt.
  • Næringsdrivende som driver næring i kommunale bygg kan få rentefri betalingsutsettelse på kommunal husleie.

Ved behov for betalingsutsettelse ta kontakt med Struktur1 på mail: post@struktur1.no eller ring tlf. 91187965. (Det er også mulig å delbetale ved å benytte samme KID nr som står på fakturaen, slik at det er mulighet å betale ned før forfall.)

Når det gjelder Startlån kan NAV kontaktes ved behov for avdragsfrihet.

LIBIR har åpnet opp for betalingsutsettelse av renovasjonsavgiften. Informasjon om dette ligger på libir.no. Ta direkte kontakt med selskapet.

 

Nasjonale tiltak

Her finner du informasjon om nasjonale tiltak.

 

Regionale tiltak

Business Region Kristiansand

Mange næringsdrivende i Lillesand er med i Business Region Kristiansand som jobber aktivt med oppdatering av hjemmesidene og info om mulige støtteordninger.

Les mer her: Business Region Kristiansand


Tilskudd til opplæring

Ved større omstillinger kan virksomheter få tilskudd til opplæring av egne ansatte for å unngå oppsigelser. Fylkeskommunen har flere virkemidler, blant annet tilskudd til bedriftsintern opplæring (BIO) som har blitt styrket som en del av krisepakke. 

https://agderfk.no/vare-tjenester/naring-fou-og-internasjonalt-samarbeid/sok-stotte/tilskudd-til-bedriftsintern-opplaring/

For spørsmål rundt denne ordningen kan du ta direkte kontakt med Torleiv Olavson Momrak i Agder fylkeskommune som administrerer ordningen og kjenner vår region godt. (Torleiv.olavsson.momrak@agderfk.no / 992 55 597)


Lån og avdragsfrihet på eksisterende lån

Innovasjon Norge har også fått tilført midler til nye lån, og tilbyr avdragsfrihet på eksisterende lån. Innovasjon Norge og Agder fylkeskommune samordner nå sine virkemidler. Følg med på https://agderfk.no/ hvor det blir lagt ut informasjon forløpende.


Ekstra kompetansemidler

Agder fylkeskommune lyser ut ekstra kompetansemidler til omstillingsprosjekter i bedrifter (BIO midler) og samordner regionale tiltak.

https://agderfk.no/vare-tjenester/naring-fou-og-internasjonalt-samarbeid/sok-stotte/finansiering-av-naringsutvikling/

 

Øvrige tiltak fra nasjonale aktører

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge tilpasser sine tilbud for å møte endrede behov i næringslivet som følge av koronapandemien. Det gjelder både tilskudd, lån og garantier.

Sjekk nettsidene til  Innovasjon Norge: https://www.innovasjonnorge.no/

 

Forskningsrådet

Forskingsrådet tar grep for å bistå næringslivet.

Sjekk nettsidene til Forskningsrådet: https://www.forskningsradet.no/