Skogbruk:
Ungskogpleie: 50% tilskudd
Planting: 0% tilskudd
Markberedning: 20% tilskudd
Kvalitetsskjøtsel av lauvbestand: 300 Kr/da
Ingen søknadsfrist

 

Jordbruk - Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket:
Biologisk mangfold/ kulturmark/rydding av jordekanter: inntil 50%
Hydrotekniske anlegg: Inntill 50% 
Kulturminner/kulturmiljø: Inntil 30%
​Ingen søknadsfrist

Mer informasjon finner du her  - eventuelt kontakt Birkenes kommune på tlf. 37281500 eller mail: Postmottak@birkenes.kommune.no