Søknadsskjemaet finner dere på Bufdirs søknadsportal.
Selve utlysningen finner dere HER

Det er viktig at dere leser informasjonen nøye, og setter dere inn i både forskrift og veileder til forskrift (se «Regelverk og dokumenter».)
Vi anbefaler spesielt at dere leser kapittel 4 og 5 i veileder. I kapittel 4 i veilederen er det informasjon om de ulike aktivitetstypene dere kan søke om tilskudd til, og i kapittel 5 er det informasjon om de ulike søknadsskjemaene.

Lurer du på noe i denne sammenheng? Ta kontakt med Sverre Refsnes, Enhetsleder tverrfaglig helse.
Epost: sverre.refsnes@lillesand.kommune.no
Tlf: 915 10954