Området som blir bygd ut strekker seg geografisk fra Bjørkestøl i øst, over Storemyr og Eikeland, og opp til Kornbrekke i vest. Når området er bygd ut i 2022 vil nært alle innbyggere i kommunen ha høyhastighetsbredbånd.

Fylkeskommunen har tildelt et millionbeløp til utbyggingen, og kommunen bidrar selv med en egenandel.

Lillesand kommune har siden bystyret vedtok Strategisk plan for bredbåndsutbygging i 2016, arbeidet med å sørge for at alle innbyggere får høyhastighetsbredbånd. I og med denne utbyggingen har alle deler av kommunen fått fiberbredbånd, i tråd med planen.

Kontaktinformasjon:
Andreas Brovig, IT-leder
Andreas.Brovig@lillesand.kommune.no
41361467

Einar Holmer-Hoven, ordfører
Einar.Holmer-Hoven@lillesand.kommune.no
92467041