Vi minner om at det fortsatt er mulig å søke om grøftetilskudd i Lillesand og Birkenes.
Det er mye tilskuddsmidler igjen i begge kommuner, og vi anbefaler de som planlegger tiltak å søke om tilskudd.

Mer informasjon om søknad finner du her  

Eller ta kontakt med Birkenes kommune på tlf 37 28 15 00