Beskyttelsen du har fått etter første dose er god og varer i minst 12 uker.
Når tidspunktet for andre dose nærmer seg, vil du få informasjon fra de som skal vaksinere deg om tidspunkt og hvilken mRNA-vaksine du får tilbud om.

Det er 323 personer som har fått første dose av AstraZeneca-vaksinen i Lillesand og alle vil motta sms om timeavtale for andre dose.

Om det å kombinere to ulike vaksiner
Det er så langt ikke rapportert om risiko ved å kombinere to forskjellige vaksiner,  men disse studiene er ikke helt avsluttet.

På et generelt vaksinefaglig grunnlag kan likevel følgende sies:

  • Virusvektorvaksinene (AstraZeneca) og mRNA-vaksinene (Pfizer, Moderna) som er godkjente i Norge er basert på det samme proteinet fra viruset (spike-proteinet). Etter den første dosen med virusvektorvaksine har kroppen lært seg å kjenne igjen spike-proteinet. Når du senere da får en dose med mRNA-vaksine, vil den friske opp og forsterke beskyttelsen du fikk etter første dose.
     
  • Vi vet også at kombinasjonen av gjennomgått covid-19-sykdom og en vaksinedose gir god beskyttelse mot sykdommen. Det tyder på at immunforsvaret reagerer godt selv om man stimulerer det på to forskjellige måter. Det er ikke sett andre typer bivirkninger hos de som har fått infeksjon og deretter vaksine enn hos de som har fått to doser av samme vaksinetype.

Selv om FHI tidligere har skrevet at de ikke anbefaler å kombinere ulike vaksinetyper, vil allikevel dette være den beste løsningen i denne situasjonen. Erfaringer vi har fra vaksiner mot andre sykdommer har vist at det går fint å kombinere ulike vaksinetyper.

Vaksiner som inngår i vaksinasjonsprogrammet er gratis og tilbys befolkningen basert på FHIs anbefalinger og vurderinger.

All vaksinasjon er frivillig, men selv om det er valgfritt å ta vaksine, er det ikke anledning til å velge hvilken vaksine man vil ha.