Studien gjennomføres sammen med Sørlandet sykehus Arendal, Oslo Universitetssykehus, Vestre Viken, det nasjonale forskningsnettverket afib.no og Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL). 

Omtrent halvparten av de mellom 65 og 74 år som nå vaksineres mot covid-19 har bestilt time via smarttelefon. Innbyggere i denne gruppen passer veldig godt til inklusjonskriteriene for hjertestudiet og inviteres derfor med i studien.

- Dette er et unikt tilbud som jeg anbefaler alle som får muligheten til å bli med på, sier kommuneoverlege Thor-Erling Engemyr.

Kriteriene for å være med er:

  • Du må være over 65 år
  • Du må ikke ha kjent atrieflimmer
  • Du må ha tilgang til en smarttelefon

For mer informasjon og for å delta i studiet kan du lese mer her: www.afstudien.no

Representanter fra studien vil være til stede under vaksinering både i Møglestuhallen i Lillesand og på idrettshuset i Birkenes til torsdag for å informere, veilede og hjelpe de som ønsker å delta i undersøkelsen.

Nyutviklet norsk hjertesensor

Alle som deltar i studien får tilsendt en nyutviklet norsk medisinsk sertifisert hjertesensor (www.ecg247.no). Sensoren er utviklet fra Sørlandet sykehus og Universitetet i Agder. Sensoren klistres over brystbenet og benyttes i opptil to uker. Hjertesensoren registrerer kontinuerlig de elektriske signalene i hjertet (EKG), analyserer disse og sender utvalgte opptak via din mobiltelefon til en studiedatabase. Når testen er ferdig returneres hjertesensoren i en returkonvolutt og du får tilsendt et elektronisk spørreskjema som skal besvares.

AFstudien vi kunne bidra til bedre kunnskap om atrieflimmer og forebygging av hjerneslag i fremtiden. Studien er godkjent av Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk.

 Les mer om studien her: www.afstudien.no

Om hjerterytmeforstyrrelser

Atrieflimmer (AF) eller hjerteflimmer er den vanligste rytmeforstyrrelsen. Rundt 150 000 nordmenn har atrieflimmer. Totalt i Europa har cirka 6 millioner mennesker atrieflimmer. Atrieflimmer gir ikke alltid symptomer, og opptil 1 av 3 med atrieflimmer har tilstanden uten å vite om det. Studien skal bidra til bedre kunnskap om atrieflimmer (hjerteflimmer) og forebygging av hjerneslag i fremtiden.

 

Fare for hjerneslag

Ved atrieflimmer slår hjertets forkamre uregelmessig og ofte fort. Dette kan føre til at det dannes blodpropper i hjertet. Blodproppene kan følge de store blodårene til hodet slik at blodårene i hjernen tilstoppes og det oppstår et hjerneslag. Risikoen for hjerneslag ved atrieflimmer øker ved alder 65 år, kombinert med diabetes, høyt blodtrykk og annen hjerte- og karsykdom.

 

Mulig å redusere risiko

Blodfortynnende medisiner (antikoagulasjonsmedisiner) reduserer effektivt risikoen for hjerneslag hos de som har atrieflimmer. Atrieflimmer påvises med en EKG test. Langtidsregistrering av EKG øker muligheten til å oppdage anfallsvis atrieflimmer.