Inntil kommunen får klarhet i hva dette er, anbefaler vi at innbyggerne lar stoffet ligge i ro.

Lillesand kommune er i kontakt med forurensningsmyndighetene og vil ta prøver av stoffet så raskt som mulig. Vi kommer tilbake med mer informasjon når vi vet hva dette er.

 

Oppdatering torsdag ettermiddag

Vi har i ettermiddag fått resultat av vannprøvene som ble sendt NIVA (Norsk Institutt for vannforskning) etter observasjoner av rustfarget vann i strandsonen i flere bukter og viker i Lillesand. Det viser seg at er en alge som har gitt fargen på vannet. Algen er ikke giftig.