Oppdatering: Grunnet uforutsette hendelser og problemer med utstyr, må arbeidene fortsette frem til torsdag 15.10.2020. Det forventes at arbeidene skal være ferdig innenfor normal arbeidstid og at krysset åpnes for normal trafikk i løpet av ettermiddagen.

Omkoblingen krever at midlertidige pumper settes inn i en kort periode. De midlertidige pumpene krever bruk av aggregat og tilkoblingen til eksisterende ledningsnett må gjøres i krysset Jernbanegata-Oddekleiva.

Estimert tidsperiode for tiltaket er fra mandag 12.10. til onsdag 14.10. I denne perioden må krysset stenges, samt at det kan bli noe støy fra aggregatet mens omkobling pågår.

Vi beklager ulempene dette gir.