SMART er et tverrfaglig tredagersprosjekt for mellomtrinnet som er utviklet av og gjennomføres i samarbeid med Ungt Entreprenørskap som er en ideell, landsomfattende organisasjon som jobber for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv. I SMART-prosjektet skal elevene avdekke behov, utvikle ideer og finne løsninger for lokale lag, foreninger eller bedrifter. Elevene trenes i denne prosessen i å formulere spørsmål, tenke kreativt, søke svar og sette ord på egen læring.  Prosjektet avsluttes med en utstilling og gjerne bedømming av beste eller mest kreative ide.

SMART-dagene på Høvåg skole begynte på Arkivet, hvor elevene ble introdusert til målene for SMART-prosjektet. Med en klar visjon for øyet ble elevene oppfordret til å utforske og uttrykke sine ideer om hvordan skape en utstilling om krig og fred, spesifikt rettet mot barn i alderen 10 til 13 år. Gjennom tre dager jobbet elevene intensivt, ikke bare med å tenke kreativt rundt temaene, men også med å bygge fysiske modeller av deres utstillingsforslag. Det endelige målet var å presentere disse forslagene for et panel av dommere, en oppgave som krever mot samtidig som den åpner opp for mestring og vekst. 

Blant dommerne var flere kjente navn, deriblant ordfører Einar Holmer-Hoven, Cato Vika Jonassen (rektor Høvåg skole), Ingeborg Hauge (leder Minnested, Arkivet), Nina Thorsdahl (Opplæringsansvarlig Asko Agder), Hallvard Vesterhus (Historielaget i Høvåg) og Karl Magnus Skretting (ass. daglig leder Ribe Betong). Dette mangfoldet av perspektiver sikret en god bedømmingsprosess som verdsetter både historisk nøyaktighet, demokrati og kreativ tilnærming. 

En gruppe med elever fra 7. trinn stakk av med seieren, takket være deres innovative tilnærming og evne til å formidle komplekse temaer på en måte som resonerer med deres jevnaldrende. Ingeborg fra Arkivet forteller:

Jeg er over meg av beundring og takknemlighet for alle de gode ideene, modellene og bidragene som elevene hadde kommet på og laget de siste tre dagene. De fremstilte modellene vil ikke bare bli vurdert for en fremtidig utstilling på Arkivet, men har også plantet frøene for en ny generasjon som tenker på fred og historie på innovative måter. 

SMART-dagene har ikke bare vært en øvelse i kreativitet og læring for disse unge sinnene, men også en mulighet til å bygge bro mellom generasjoner og minner. Med et slikt engasjement for ungdomsopplæring og samfunnsbidrag, viser Lillesand seg nok en gang som en by som verdsetter både sin fortid og sin fremtid.

Mens SMART-prosjektet avsluttes for dette året, ligger spenningen i luften for hva disse unge elevene vil bringe til verden i årene som kommer. Vårt samarbeid med Arkivet understreker viktigheten av å forstå vår fortid, samtidig som vi bygger en fredeligere fremtid for alle.

Ungt entreprenørskap - https://www.ue.no/

SMART - https://www.ue.no/program/smart

Høvåg skole hjemmeside - https://www.hovagskole.no/