Av programmet kan vi nevne at det blir taler, musikkinnslag og skateshow ved Petter Brunvatne med venner. Ordfører Einar Holmer-Hoven vil klippe snora sammen med «gründer» Erik
Malmstein.

Vi ønsker velkommen til en hyggelig ettermiddag i Høvåg. Vi oppfordrer publikum om å holde avstand av hensyn til smittevernet.

Hilsen
Magne Haugen, enhetsleder kultur                             
Cato Vika Jonassen, rektor                      
Erling Bjørnholmen, FAU-repr.