Lillesand kommune har siden bystyret vedtok Strategisk plan for bredbåndsutbygging i 2016, arbeidet med å sørge for at alle innbyggere får høyhastighetsbredbånd. Med denne utbyggingen vil alle deler av Lillesand kommune ha fått fiberbredbånd, i tråd med planen.

- Denne avtalen er den siste ledd i arbeidet med å sikre bredbånd til hele Lillesand, og det er svært gledelig at vi oppnår dette i løpet av 2022, sier IT-leder, Andreas Brovig.

- Sikker og rask internettforbindelse er noe av den viktigste infrastrukturen man har i dag, det har særlig det siste året vist oss. Derfor er jeg både glad og stolt over at vi nå får dette på plass i hele Lillesand, sier ordfører Einar-Holmer Hoven.

Avtalen som ble signert fredag, vil gi fiberbredbånd til 99 husstander nord i Lillesand kommune. Området som blir bygd ut strekker seg geografisk fra Bjørkestøl i øst, over Storemyr og Eikeland, og opp til Kornbrekke i vest. 

Telenor signering 260321 ordfører og telenor.jpgRegional utviklingsansvarlig hos Telenor, Anders Berge-Westgaard og ordfører Einar Holmer-Hoven signerer avtalen 26. mars.