Området som bygges ut strekker seg grovt sett fra Bjørkestøl i øst, over Storemyr og til Kornbrekke i vest.

Lillesand kommune har siden bystyret vedtok Strategisk plan for bredbåndsutbygging i 2016, arbeidet med å sørge for at alle innbyggere får høyhastighetsbredbånd. Med denne utbyggingen vil alle deler av kommunen ha fått fiberbredbånd, i tråd med planen.

Gå inn på fiber.telenor.no for å se tilbud og bestille bredbånd, dersom du bor i det aktuelle området.

Les mer om prosjektet her: https://www.lillesand.kommune.no/fiberprosjekt-lillesand-nord.559739.no.html