Flere kommuner i Agder ble med på et nytt rettighetsinitiativ i 2023, hvorav Lillesand er en av disse kommunene. CRPD står for Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Prosjektet tar sikte på å forbedre levekårene for personer som lever med funksjonsnedsettelser gjennom økt samfunnsdeltakelse og rettighetsopplæring. Prosjektet er designet for å styrke samfunnets innsats for å overholde de viktige prinsippene i CRPD, og lenkes direkte til kommunens overmodnede mål i samfunnsplanen. 

CRPD-prosjektet fremmer aktiv inkludering og selvbestemmelse, og er fundamentalt for kommunens visjon om et livskraftig og dynamisk samfunn hvor alle innbyggere har lik tilgang til ressurser og muligheter. Deltakere i prosjektet vil gjennom en serie workshops lære hvordan en kan anvende sine rettigheter i praksis og påvirke lokal politikk og samfunnsutvikling. I tillegg er det å kunne utvide nettverket sitt ytterligere og bygge flere relasjoner ansett som et av fokusområdene for prosjektet. 

Prosjektet har 16 deltakere fra Agder-kommunene, hvorav Lillesand er sterkest representert med fire innbyggere. Prosjektet drives blant annet med midler fra BUFdir, med prosjektleder Stian Børsjø fra Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, Agder (USHT). 

Prosjektmedlem fra Lillesand kommune, Ingunn Githmark, uttaler: 

“CRPD-prosjektet er ikke bare et utdanningsprogram, men en bevegelse mot et mer inkluderende samfunn hvor stemmen til hver enkelt teller. Ved å gi våre innbyggere som lever med nedsatt funksjonsevne de verktøyene de trenger for å hevde sine rettigheter, styrker vi hele samfunnets struktur”. 

 

Denne tilnærmingen resonnerer godt med kommuneplanens fokusområder om å forbedre folkehelse, livsmestring og tilhørighet for alle lag av befolkningen. Ved å integrere CRPD-prosjektets prinsipper og læreplan i lokal styring, er målet å skape et mer tilgjengelig og rettferdig samfunn. 

Sammen kan vi arbeide mot en samfunn som ikke bare er for alle, men som er formet av alle. 

rettighetsnettverket
Fotograf: Sigrid Thorbjørnsen
Rettighetsnettverket, to konsentrerte deltakere ser ned mot pult
Fotograf: Sigrid Thorbjørnsen
rettighetsnettverket. Flere deltakere sitter på stol mot en vegg
Fotograf: Sigrid Thorbjørnsen