Tenk deg at du er 1 år, og du er i barnehagen, at du ikke kan snakke, at du ikke kan fortelle om det vonde hjemme, at du er redd, hele tiden, for alt… spesielt for den som bytter bleien….hjemme..
Tenk deg at du er går på skolen, og du håper at noen ser deg, at noen forstår hva som skjer med deg hjemme, bare ved å se deg, uten at du sier noe..for det er farlig..å si noe..

Har du lyst å lære mer om dette, så kom på foredrag av  Lene Chatrin Hansen og Marius Bråtelund.

Se info plakat.

Ressursteam mot vold og overgrep er et tverrfaglig team, bestående av skole, psyksisk helse, helsestasjon, familiesenter, politi, barneverntjensten, SLT koordinator.