Koronavaksinasjonsprogrammets overordnede mål er å ivareta helse, redusere forstyrrelser i samfunnet og beskytte økonomien. Vaksinasjon er en av de mest effektive formene for å forebygge sykdom, og målet er å vaksinere utsatte grupper tidlig for å beskytte dem mot å bli syke.

– Dette med vaksinering er kanskje det viktigste vi gjør under pandemien. Smitteverntiltakene og restriksjonene er der i påvente av at man får en vaksine. Det er først når vi har vaksinert mange nok, at vi kan slippe opp på restriksjonene i samfunnet, sier kommuneoverlege Thor-Erling Engemyr.

Nasjonalt har man en målsetting om å vaksinere 1,25 millioner personer i første kvartal 2021.
– Dette vil si at Lillesand kommune etter planen skal vaksinere 2600 innbyggere denne perioden. Vi jobber med å forberede oss på dette arbeidet. Vi har fått bekreftet at de første vaksinene kommer til Lillesand den første uken i januar, sier Engemyr.

Vaksineringen vil etter planene gjennomføres i Møglestuhallen og Høvåghallen.
Det planlegges at bruken av hallene i så liten grad som mulig vil gå utover barn og unges idrettsaktiviteter.

Innbyggerne er planlagt vaksinert etter følgende prioritering:

  • Beboere i sykehjem og omsorgsboliger
  • Eldre over 85 år
  • Eldre over 75 år
  • Eldre over 65 år
  • Personer 18–64 år med én eller flere nærmere spesifiserte sykdommer 

– Her har myndighetene vært tydelige. Covid-19 er hovedsakelig farlig for de eldste av oss, så de skal vaksineres først. Der forventer vi en god vaksinasjonsdekning, sier Engemyr.

Helsepersonell vil bli prioritert hvis smittepresset øker, og hvis smittesituasjonen i helseinstitusjonene endrer seg. På nåværende tidspunkt er det god kontroll på smittesituasjonen i Lillesand kommune. Her kan du følge status for koronasituasjonen i Lillesand.

Lillesand kommune kommer til å sende ut brev til de gruppene som skal vaksineres, der det vil stå informasjon om hvordan man bestiller time for å bli vaksinert. Denne informasjonen blir også tilgjengeliggjort her på lillesand.kommune.no når den er klar.

Den første vaksinetypen vil bestå av to doser. Dose nummer to skal tas etter 21 dager. Vaksinen blir gratis for dem som anbefales vaksinasjon.