Plan- og miljøutvalget sitt møte 17.11.2020 blir avholdt på Teams med oppstart kl. 14.00. Sakslisten ligger her.

Dersom noen ønsker å delta som tilhørere, ta kontakt med: trude.jakobsen@lillesand.kommune.no, for å bli lagt til i møtet.

Møteprotokoll blir tilgjengelig i saken 2-3 dager etter møtet.