Hva er pårørendeskolen?
Pårørendeskolen er et kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn med hukommelsessvikt eller demenssykdom. Gjennom faglige forelesninger, plenums- og gruppesamtaler får du kunnskap om demens og innsikt i hvilke følger sykdommen kan ha for den enkelte, deg som pårørende og øvrige familie. Du treffer andre pårørende i samme situasjon og fagpersoner med kompetanse på området.

Hva inneholder kurset?
Kurset er lagt opp over 5 samlinger med følgende tema:

  • De mest vanlige demenssykdommene, diagnostisering, utvikling og behandling
  • Kommunikasjon og samhandling
  • Rettigheter, legalfullmakt, framtidsfullmakt og verge.
  • Pårørendes opplevelse og egenomsorg.
  • ​Tilbud i kommunen i regi av offentlige og frivillige organisasjoner

Gruppeledere: ansatte fra sykehjem og hjemmesykepleien Birkenes samt Birkenes Demensforening
Kursleder: Gunn Lisbeth Løvdahl
 

Praktiske opplysninger

Sted: Kommunehuset Birkenes
Første kurssamling: 7.mars klokken 18.00
Varighet: 5 samlinger på følgende datoer fra klokken 18.00 til 20.30

mars

   mars

april

07

14

21

28

4

 

Påmelding innen 18 februar
Kursavgift: 300
kr. per deltager, betales kontant ved kursstart (inkluderer kursmateriale og servering)

For nærmere opplysninger og påmelding, kontakt:
Gunn Lisbeth Løvdahl, demenskoordinator Birkenes
Telefon 901 97 270 eller send mail til gunn.lisbeth.lovdahl@birkenes.kommune.no

Arrangør: Birkenes kommune i samarbeid med Birkenes Sanitetsforening og Birkenes demensforening