I et samarbeid mellom Lillesand og Birkenes kommune inviterer vi til pårørendeskolen - et skreddersydd kurs for deg som er familie eller nære venn til en person som lever med demenssykdom. Målet med kurset er å gi pårørende verdifull kunnskap om demens og tilby en møteplass for erfaringsutveksling og støtte. 

Kurset vil finne sted i kantinen på kommunehuset i Birkenes (1.etg.) den 29. februar, 7. mars, 14. mars og 21. mars, med en valgfri samling den 4. april. Hver samling varer fra 19.00-21.00. 

Vi tilbyr et helhetlig program gjennom faglige forelesninger, plenumsdiskusjoner og gruppesamtaler. Kurset legger vekt på å øke forståelsen for demenssykdommen og hvordan en kan støtte sine nære i en slik utfordrende periode. Kurset gir også en unik anledning til å møte andre pårørende i lignede situasjoner, samt fagpersoner med spesialisert kompetanse på demenssykdommen. 

Kursavgiften er 300.kr. og dekker både kursmateriell og servering. Påmeldingsfristen er satt til 19. februar, og det anbefales å melde seg på så tidlig som mulig for å sikre seg en plass. 

For mer informasjon og påmelding, vennligst kontakt: 

Jenny-Therese Imenes-Nyløkken, demenskoordinator i Birkenes kommune. 

Tlf: 911 05 138.  E-post jenny.therese.imenes.nylokken@birkenes.kommune.no.

Heidi Jacobsen ved hukommelsesteamet i Birkenes.

Tlf: 910 02 466. E-post heidi.jacobsen@birkenes.kommune.no.

Program

29. februar kl. 19.00-21.00

Velkommen til pårørendeskole v/Jenny-Therese Imenes-Nyløkken og Heidi Jacobsen.

De mest vanlige demenssykdommene, diagnostisering, utvikling og behandling v/geriatrisk lege Per Raymond Nordnes.

Gruppesamtale m/veileder

7. mars, kl. 19.00-21.00

Kommunikasjon og samhandling v/demenskoordinator Birgitte Nerdal.

Gruppesamtale m/veileder

14. mars, kl. 19.00-21.00

Rettigheter, legalfullmakt, framtidsfullmakt og verge. v/advokat Trine Løland Gundersen.

Tilbud i kommunen i regi av offentlige og frivillige organisasjoner v/Trude Murberg og Ellen Sandvik.

Gruppesamtale m/veileder.

4.april, kl. 19.00-21.00 (valgfri)

Videre refleksjoner og innspill fra deltakere.

Barn som pårørende

En stor andel barn og unge opplever å være pårørende i løpet av oppveksten. Familier er knyttet sammen på godt og vondt. Når noe skjer med den ene, påvirkes de andre. Foreldre eller søskens helseproblemer eller død påvirker barns og unges tanker, følelser og hverdagsliv.

Barn og unge (0-18 år) er pårørende når foreldre eller søsken opplever helseproblemer eller dør. Foreldre og søsken tolkes vidt og inkluderer for eksempel steforeldre, fosterforeldre, adoptivforeldre og tilsvarende søsken. 

Barn ønsker oftest å delta i det som skjer. De vil være med når informasjon gis, beslutninger tas eller oppgaver gjøres. Deltakelse gir barn og unge mulighet til å bidra i familien på deres premisser. Det gir en opplevelse av å være en del av felleskapet. Barn ønsker også anerkjennelse for sin deltakelse og sin forståelse av situasjonen (barnsbeste.no).