I følge Næringsforeningen, er utdrag fra begunnelsen for tildeling av pris: «Jens Eide er en innovativ bedrift som satser på utvikling og som stadig setter i gang nye prosjekter. Med utvidelsen har de fokus på å skape nye muligheter- og flere arbeidsplasser i Lillesand. Jens Eide er opptatt av å bidra til et lønnsomt og bærekraftig landbruk.
Bedriften bruker lokale leverandører og har hele verdikjeden samlet under samme tak. Bedriften har en god spredning blant de ansatte med hensyn til kjønn, alder og etnisitet»