Lillesand kommune er klar til å øke testkapasiteten, og kan nå teste inntil 50 personer om dagen. Vi åpner opp for at innbyggere kan bli testet hvis de opplever symptomer, uten å gå via fastlegen som har vært tidligere praksis.

Les mer om hva som er å betrakte på symptom på følgende nettside.

Testklinikken vil prioritere henvendelser om testing i henhold til Folkehelseinstituttets anbefalinger.

Vær oppmerksom på at de som er i kategori 6 og 7 bør være hjemme i to døgn før testing vurderes.

Testklinikken i Lillesand kommune har telefonnummer: 94160281