Før Kartverket gjør vedtak gjennomfører kommmunen en lokal høring der bl.a. eiere og festere har rett til å uttale seg om bruksnavn, og lokale organisasjoner har rett til å uttale seg om skrivemåten av navn de har særlig tilknytning til.

Se Kartverkets brev her, for hva de etterspør m.m
​Kart Selholmen

Innspill sendes Birkenes kommune innen 30. mai 2022.