Vi forstår at dette skaper et stort engasjement, frykt og bekymring. Vi mottar svært mange spørsmål og kommentarer i flere fora om dette, men av hensyn til personvernet kan vi i Lillesand kommune ikke kommentere denne saken i offentligheten.

Vi ønsker å forsikre dere om at denne saken tas på høyeste alvor. Det har vært satt i gang en rekke tiltak over tid, og flere instanser er involvert.

Samtidig ønsker vi å oppfordre, særlig dere voksne, til å være varsomme med videre delinger av denne og lignende saker. Ytringer blir ofte veldig sterke i sosiale medier, og av hensyn til at det er mindreårige parter i denne saken, ber vi om man tenker seg om to ganger før man skriver og deler.