Omkjøring er via Strandgata. På grunn av dette vil Strandgata, som normalt er gågate fra 1. mai, være åpen for trafikk mens arbeidet pågår.