Lillesand

Saken gjelder følgende navn med varianter av skrivemåter:

 • Østerøya / Østerøen (gard 11)
 • Østerøya / Østerøen (bruk 11/1)
 • Østerøya / Østerøen (bruk 11/2)
 • Østerøya / Østerøen/Vedrushaven (bruk 11/3)
 • Østerøya / Østerøen (bruk 11/5)
 • Østerøya / Østerøen (bruk 11/6)
 • Østerøya / Østerøen (bruk 11/7)
 • Østerøya / Østerøen (bruk 11/9)
 • Østerøya / Østerøen (bruk 11/10)
 • Østerøya / Østerøen (bruk 11/12)
 • Fløiheien / Fløiheia / Fløyheia / Heia (bruk 11/15)
 • Østerøykilen (vik)
 • Østerøystrand (strand)

Saken gjelder følgende navn med varianter av skrivemåter:

 • Tengsbekk / Tingsbekk / Tingsbæk (gard 27)
 • Tengsbekk / Tingsbekk / Tingsbæk (bruk 27/1)
 • Tengsbekkåsen (ås)
 • Tengsbekkholmen (holme)

Østerøya (gard), Østerøykilen og Østerøystrand ble vedtatt som skrivemåter i 1998. For å få gjort vedtak på alle bruksnavna, reiser Kartverket hele saken på nytt nå.

Se mer informasjon i vedlagte brev fra Kartverket. 
 

Innspill/frist

Innspill til navnesakene må være Birkenes kommune i hende senest 1. januar 2021.
Innspill sendes Birkenes kommune, Postboks 115, 4795 Birkeland eller postmottak@birkenes.kommune.no