I fredningsområdene er det forbudt å fiske med redskap som kan fange hummer.

Det er Fiskeridirektoratet som har opprettet totalt 10 nye fredningsområder for hummer i Norge, gjeldende fra 1. oktober 2020, deriblant i Lillesand.
Mer informasjon om dette og detaljert kart over området finner du på Fiskeridirektoratet sine nettsider.