Lillesand kommune skal utarbeide en ny digitaliseringsstrategi, og ber nå om innspill. Digitalisering handler om hvordan vi som kommune kan arbeide smartere og mer effektivt.
Målet er å kunne levere bedre tjenester til innbyggerne, næringsliv og besøkende.

Hva er viktig for deg?
Send ditt innspill til postmottak@lillesand.kommune.no, merk «Digitaliseringsstrategi».