Fra 01.09.2020 er Sparebanken Sør kommunens nye bank.

Nytt kontonummer vil fremkomme på alle fremtidige fakturaer sendt fra kommunen.