Det må gjennomføres ny asfaltering av krysset Jernbanegata/Oddekleiva. Asfalteringen gjennomføres onsdag 23.09.2020.

Det vil være manuell dirigering i området.