Lillesand kommune anbefaler følgende til våre innbyggere:

  1. Hold deg oppdatert om situasjonen.
  2. Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (f.eks. i kjellere, og biler, campingvogner etc. langs elver og bekker).
  3. Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø/is, jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner.

Lillesand kommune vurderer fortløpende behovet for beredskap og forebyggende tiltak, og er forberedt på at også bebyggelse og infrastruktur for øvrig kan bli utsatt for alvorlige hendelser.