Kartverket har reist navnesak 2020/444 for Toreheia/Torehei i Lillesand kommune i forbinbdelse med navnsetting av naturreservat. Skrivemåten av navnet skal bestemmes.
Se vedlagte brev fra Kartverket her.

Hvis du vil gi uttalelse, sender du denne til Birkenes kommune (vi har et samarbeid med Lillesand kommune).

Frist for å gi uttalelse: 1. oktober 2021.