– Lillesand kommune er i utvikling og vekst. Nå leter vi etter to personer, som vil få hver sin nøkkelrolle for denne utviklingen i årene som kommer. De får være med å sette retning og kurs for hvordan det er å leve i kommunen, sier kommunedirektør Guri Ulltveit-Moe.

Kommunalsjefene inngår i kommunedirektørens ledergruppe og vil ha store muligheter til å påvirke og utvikle eget kommunalområde og kommunens helhetlige tjenestetilbud i samspill med de andre kommunalsjefene og lederne.

– Bakgrunnen for utlysningen er at to kommunalsjefer går av med pensjon. Dermed vil de to rette søkerene nå få ansvar for flere hundre dyktige medarbeidere i hvert sitt kommunalområde. Dette er to av de mest spennende lederstillingene i Agder, sier kommunedirektøren.

Dette er kommunalområdene

Velferd er det største kommunalområdet i Lillesand kommune og har ca. 530 medarbeidere. Her utvikles og leveres gode velferdstjenester til innbyggere og brukere hver dag. De ansatte bidrar til at Lillesand er et godt sted å leve og bo. Tjenester som hjemmesykepleie, institusjoner, bofellesskap, habilitering, psykisk helse og rus, tildelingskontor, NAV, kommuneoverlege og fastlege ligger til kommunalområdet. Det pågår nå en prosess der det skal avklares overordnet organisering. Dette vil kunne påvirke stillingens ansvar og innhold.

Oppvekst er kommunalområdet som tilbyr gode og fremtidsrettede tjenester til barn og unge, og har ca. 350 medarbeidere. Drift og utvikling av skoler og barnehager, PPT, helserelaterte og andre tjenester rettet mot barn og unge, samt tilsynsansvar for private barnehager og oppfølging av interkommunalt barnevern ligger til kommunalområdet. Det pågår nå en prosess for å samle tjenester rettet mot barn og unge innen kommunalområde oppvekst. Dette vil påvirke stillingens ansvar og innhold. Kommunalsjefen vil være sentral i å utvikle tverrfaglig samarbeidskultur i ny organisasjonsmodell.

– Vi søker tydelige, nytenkende og utviklingsorienterte kommunalsjefer. Vi fokuserer blant annet på digitalisering og vil i årene fremover satse mer på teknologi og aktiv bruk av digitale verktøy. Vi kan love at de to nye kommunalsjefene blir tatt godt imot i et utviklingsorientert og godt arbeidsmiljø med kompetente medarbeidere, sier Ulltveit-Moe.

Les mer om stillingene, arbeidsoppgaver, kvalifikasjoner, ønskede personlige egenskaper, og hvordan du søker, her:

Lillesand - en attraktivt og moderne kommune 

Lillesand kommune er sentralt plassert på Agder med en godt utbygd infrastruktur. Lillesand kommune er del av en arbeidsmarkedsregion med mer enn 160.000 innbyggere, som strekker seg fra Kristiansand til Arendal. Kommunen har identitet og historie i behold, og har samtidig utviklet seg til å bli en attraktiv og moderne kommune med ca. 11.000 innbyggere. Kommunen er kjent for sin skjærgård med Blindleia som noe av det vakreste på Sørlandskysten.

Lillesand kommune er kommunens største arbeidsgiver med ca. 900 ansatte.

– Kommunen har et variert næringsliv med flere nyetableringer. Det er et utstrakt samarbeid med nabokommuner, universitetet, regionale myndigheter og næringsliv i regionen. Vi er en organisasjon med nyskapning og utvikling i fokus. Sammen med innbyggerne bidrar vi til et godt og levedyktig lokalsamfunn, sier Guri Ulltveit-Moe.

Spørsmål om stillingen kan rettes til våre rådgivere i Skagerak Consulting, Anne Hilde Hals, tlf. 982 13 005 eller Øyvind Drangsland, tlf. 918 32 891. Kommunedirektør Guri Ulltveit-Moe kan også kontaktes, tlf. 414 33 640.