Sykkelundersøkelsen 2024 er en nasjonal undersøkelse som sammenligner hvordan syklister opplever ulike kommuner utfra et brukerperspektiv. Sykkelundersøkelsen er i regi av Syklistforeningen, Lillesand kommune samarbeider ved å spre undersøkelsen.

For Lillesand kommune trengs det at minst 25 antall personer deler sine synspunkter. Da får kommunen en egen, detaljert innsiktsrapport, og blir med i sammenligningen og rangeringen av Norges kommuner utfra syklistenes ståsted. I september vil vi få svar på om Lillesand er bedre eller dårligere å sykle i enn nabokommunene - ifølge syklistene selv.

Vi ser at det finnes en stor interesse for sykling i Norge. Mange vil sykle fordi det er et enkelt, bærekraftig og raskt transportmiddel på korte reiser. Hver person som sykler i hverdagen, sparer samfunnet for store penger i helsegevinster. Ved å lytte til syklistene kan kommunene dra viktige lærdommer om hva som trengs for å få dem til å fortsette å tråkke, sier Eline Oftedal, generalsekretær i Syklistforeningen.

Lenke til spørreskjemaet.

Fakta om Sykkelundersøkelsen 2024

Annethvert år siden 2008 har Syklistforeningen kåret Norges beste sykkelby. Senest, i 2022, vant Stavanger. Sykkelundersøkelsen 2024 er en nasjonal undersøkelse og en sammenligning av hvordan syklister opplever kommuner de sykler i utfra et brukerperspektiv. Undersøkelsen vil ligge til grunn for kåringen av Norges beste sykkelby og er åpen fra 22. April til 30.Juni.


Det er en digital og anonym brukerundersøkelse for alle som sykler. Respondentene tar stilling til 28 påstander om sykkeltilrettelegging i kommunen de sykler i. Kommunene vil bli rangert etter seks områder: generell tilfredshet, trygghet, sikkerhet, fremkommelighet, tilgjengelighet, og sykkelens prioritering i kommunen. Nytt i år er at man kan legge inn sitt personlige ønske om forbedring i et kart.


Resultatene vil bli presentert i september 2024 på den nasjonale sykkelkonferansen i Stavanger.

 

Kontakt 

Audun Andre Larsen, fagansvarlig vei, +47 906 24 568 audunandre.larsen@lillesand.kommune.no

Eline Oftedal, generalsekretær i Syklistforeningen, +47 922 06 954 eline@syklistforeningen.no