Strømstøtteordningen gjelder for organisasjoner med strømforbruk med en månedlig gjennomsnittspris på over 70 øre per kWt i søknadsperioden.
Mottakere får dekket 80 prosent av prisforskjellen mellom 70 øre per kWt og den månedlige gjennomsnittsprisen.

Nytt for september er at også Midt-Norge er støtteberettiget (NO3).
Støttesatsen er likevel vesentlig lavere enn for strømprisområdene lengre sør. For eksempel vil en støttesats på 4,23 øre per kWt bety at et forbruk på 10 000 kWt gir et søknadsbeløp på 423 kroner. Her finner du mer informasjon