Kommune-NM 2021 dekker fem temaområder: Næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse og kommuneøkonomi. Kommune-NM er utelukkende basert på kvantitative data, hentet fra offisielle statistikker. Årets kåring baseres på tall for 2020

Bærum rangeres høyest i årets kåring, og foran Sola. Deretter følger Oslo og Trondheim. Lillesand kommune kommer på 67. plass totalt. Det er samme plassering som i fjor.

Lillesand kommunes plassering for de ulike temaområdene:

Næringsliv: 70  

Arbeidsmarked: 172     

Demografi: 64  

Kompetanse: 99            

Kommuneøkonomi: 88