Kommune-NM 2021 dekker fem temaområder: Næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse og kommuneøkonomi. Kommune-NM er utelukkende basert på kvantitative data, hentet fra offisielle statistikker. Årets kåring baseres på tall for 2020

Bærum rangeres høyest i årets kåring, og foran Sola. Deretter følger Oslo og Trondheim. Lillesand kommune kommer på 67. plass totalt. Det er samme plassering som i fjor.

Lillesand kommunes plassering for de ulike temaområdene:

 

Rangering pr område
Område 2019 2020 Endring
Næringsliv: 97 70 27
Arbeidsmarked: 169 172 -3
Demografi: 60 64 -4
Kompetanse: 81 99 -18
Kommuneøkonomi: 87 88 -1
Total: 67 67 0

 

Næringsliv delnøkler
Nøkkel 2019 2020 Endring
Næringslivsvariasjon 144 121 23
Inntektsnivå 64 72 -8
Privat sysselsetting 129 118 11
Komm. kjøp av tjenester 135 101 34
Næringsliv totalt 97 70 27

 

Arbeidsmarked delnøkler
Nøkkel 2019 2020 Endring
Sysselsettingsandel 203 178 25
Sykefravær 124 131 -7
Uføre 213 223 -10
Arbeidsledige 144 172 -28
Arbeidsmarked totalt 169 172 -3

 

Demografi delnøkler
Nøkler 2019 2020 Endring
Befolkningsvekst 30 38 -8
Unge i fht eldre i arbeidsstyrken 144 132 12
Netto innflytting 43 60 -17
Demografi totalt 60 64 -4

 

Kompetanse delnøkler
Nøkler 2019 2020 Endring
Sysselsatte med minst 4 år høyere utd. 67 68 -1
Sysselsatte med bestått fagprøve 161 179 -18
Sysselsatte med tekn. og naturvit. utdanning 119 121 -2
Kompetanse totalt 81 99 -18

 

Kommuneøkonomi delnøkler
Nøkler 2019 2020 Endring
Kommunale administrasjonsutg. 92 119 -27
Eiendomsskatt 96 91 5
Kommuneinntekter i fht utgifter 127 128 -1
Kommunal betalingsevne 276 239 37
Aldring 73 87 -14
Kommuneøkonomi totalt 87 88 -1