-Lillesand og Birkenes kommuner er nå i en situasjon der vi har en smitte som brer seg raskere enn hva vi er vant til, og der vi ikke har kontroll på smittesituasjonen, sier kommuneoverlege i Lillesand og Birkenes kommuner, Thor-Erling Engemyr.

-Grunnet alvorligheten i smitteutbruddet iverksetter kommunene, i samråd med Statsforvalter og FHI, lokale tiltak for å få kontroll over smitten så raskt vi kan, sier Engemyr.

-Rent praktisk er det slik at jeg som kommuneoverlege har anledning til å fatte hastevedtak ved behov, slik jeg nå ha valgt å gjøre i samråd med fylkeslege og FHI. For å få dette forskriftsfestet vil formannskapene i både Lillesand og Birkenes kommuner gjennomføre formannskapsmøter førstkommende mandag, forklarer Engemyr.

Smittestatus

På nåværende tidspunkt er det registrert 6 smittede i Lillesand og det er ca. 200 i karantene. I Birkenes kommune er det 10 smittede og ca 150 i karantene.

Fremover vil smittestatus publiseres til faste tidspunkt kl. 20.00 og 12.00 på kommunenes hjemmesider.

Lillesand kommune: HER
Birkenes kommune: HER