I år skal det deles ut følgende priser:
Byggeskikksprisen
Ungdommens pris
Frivillighetsprisen
Kulturprisen

Velkommen til en kveld der vi gir heder og ære til de som fortjener det!