Når ny versjon av systemet settes i drift 19. april vil etterregistrering av inngående post og oppdatering av postlista prioriteres.