Det arrangeres i samarbeid mellom Lillesand kommune og kirkens diakonale tjeneste. Kurset tar for seg temaer knyttet til ungdomstiden og vår rolle som foreldre i denne perioden. Kurset vektlegger hvordan foreldre, så vel som ungdommer, kan bli oppmerksom på egne følelser og hvordan håndtere sinne, engstelse og frustrasjon på en god måte. Hvordan foreldre kan håndtere de vonde følelsene knyttet til avvisning og ungdommenes ønske om selvstendighet er også et tema.
På kurset vil du møte andre foreldre i samme situasjon som deg, og du vil få mulighet til å reflektere omkring de mange dilemmaene som oppstår som foreldre til ungdom.

Kursholdere:
Tora Grande, familieterapeut og avdelingsleder for Familiesenteret i Lillesand
Frode Fjeldbraaten, familieterapeut og sokneprest i Lillesand.

Påmelding:
SMS til: 94 81 37 75
e-post til: ToraEileenBjorknes.Grande@lillesand.kommune.no

Arrangementet vil blir gjennomført i henhold til de enhver tid gjeldende smittevernregler. Dersom kurset ikke kan gjennomføres på grunn av restriksjonene, vil det bli utsatt.