Kartverket har gjort vedtak om skrivemåte for følgende navn i Lillesand kommune:

  • Toreheia (ås)
  • Lille Toreheia (hei)
  • Toredalen (dal)
  • Lille Toredalen (dal)
  • Toremyr (myr)
  • Toretjønn (tjern

Her er kopi av Kartverkets vedtak

Vedtak om skrivemåte kan påklages av

  • et offentlig organ og andre som er nevnt i § 1 tredje ledd (organ for stat, fylkeskommune og kommune, samt selskap som det offentlige eier fullt ut)
  • eieren eller festeren i saker som gjelder navn på eget gårdsbruk eller eiendom
  • en lokal organisasjon med særlig tilknyting til et stedsnavn

Klagefristen er tre uker fra kommunens kunngjøring av vedtaket.