Formålet med ordningen er å fremme et aktivt og allsidig kulturliv.

Søknadsfrist: 1. mars.

Her finner du søknadskjema og retningslinjer.

Merk: Lag og foreninger som ble bevilget direkte støtte fra bystyret i budsjettet for 2024 må også søke kulturmidler på linje med alle andre.


For mer informasjon ring Magne Haugen på tlf. 99224283