Det er i dag ingen kjente smittede i Lillesand kommune

  • Personer i isolasjon: 0 (dvs. påvist smitte med koronaviruset)
  • Personer i karantene: 0 (dvs. nærkontakter av smittet person)

– Slik det er i dag har vi kontroll på situasjonen, og det er på nåværende tidspunkt ingen kjente smittede i Lillesand. Vi iverksetter derfor ikke strengere tiltak enn de nasjonale retningslinjene. Ved et eventuelt lokalt smitteutbrudd i Lillesand har vi tiltakene klare, men vi ønsker ikke å bruke dem hvis ikke det er nødvendig, sier Engemyr.

Strengere nasjonale retningslinjer

For å ta vare på liv og helse, og unngå at Norge havner i samme situasjon som mange europeiske land, innførte regjeringen nye målrettede tiltak fra og med i dag 28. oktober, og frem til tidlig i desember.

For å holde smitten på et så lavt nivå som mulig må vi omgås færre mennesker, spesielt utenfor jobb.

– Mange av oss må derfor snevre inn sirkelen for hvem og hvor mange vi omgås sosialt ganske mye – for en periode, sier kommuneoverlege Engemyr.

Det er også nye karanteneregler der det strammes inn for utenlandske arbeidstakere.
Se de nye reglene her: Nye nasjonale innstramminger.

Vær oppmerksom ved reise

– Risikoen for å bli smittet i Lillesand er på nåværende tidspunkt lav. Men ved reise til Oslo og omliggende kommuner, eller samvær med folk herfra, er risikoen betydelig større, sier Engemyr.

Dersom man må til områder med mye smitte anbefales det å reise med egen bil og bruke munnbind der avstandsregler lokalt (buss, trikk, kø, folkemengder etc.) ikke kan ivaretas.

Vær oppmerksom på at kommuner med høy smitte har egne regler. Du er selv ansvarlig for å være kjent med lokale regler før reisen.

Arrangementer, halloween og barnebursdager

Det er begrensninger på hvor mange som kan samles, men det er mulig å feire og møtes dersom man følger råd og restriksjoner.
Se informasjon på helsenorge.no sin oversikt.

Julebord?
Slik situasjonen lokalt er kan julebord avholdes, så lenge reglene for smittevern overholdes strengt. Man kan være inntil 50 personer, og det må være i egnede lokaler. Alle arrangementer kan bli avlyst på kort varsel hvis smittestatusen i Lillesand endrer seg.

Avstand (over én meter), god hånd- og hostehygiene, samt korte møter og pauser er fortsatt det viktigste i tiden fremover, understreker Engemyr.