Regionalt og lokalt er vi en krevende smittesituasjon akkurat nå. De fleste nye smittetilfellene i Lillesand og områdene rundt oss er ungdom og unge voksne.

- Vi vil sammen fraråde foreldre å tillate sine ungdommer å delta på denne festen. Vi håper og tror også ungdommen forstår at det ikke er lurt akkurat nå, sier kommuneoverlege Thor-Erling Engemyr og lensmann Kjetil Nygård.

- Jeg har full forståelse for at det er kjedelig å måtte avlyse nok et arrangement man har gledet seg til, men slik situasjonen er nå, er det enda mer kjedelig for både ungdommen, deres familier og nærkontakter å måtte starte sommerferien sin i karantene, sier Engemyr.

Også lensmann Kjetil Nygård er bekymret for kveldens samling.
-  Vi håper at så mange som mulig følger kommuneoverlegens anbefaling og velger bort holmefesten i år, slik at vi får færrest mulig begrensninger resten av sommeren. Vi vet at det på disse holmefestene vil være berusede ungdommer og er jo også bekymret for hva dette kan medføre av uønskede hendelser for ungdommene, sier lensmann Kjetil Nygård.

Etter hva politiet og Lillesand kommune kjenner til er det betalt inn penger for deltagelse til kveldens fest, til blant annet for leie av musikkanlegg. Festen betraktes som en privat sammenkomst på offentlig sted. Det er strenge regler til arrangør av slike sammenkomster, i tillegg til at man kan være maks 100 personer. Avstand på 1 meter skal overholdes til dem man ikke er i samme husstand som.

- Dersom Covid-19-forskriften ikke følges kan arrangør bli holdt ansvarlig. I denne sammenhengen anses leier av musikkanlegg som arrangør. Arrangør risikerer politianmeldelse. Bøtene her er ofte i størrelsesorden 20.000 kr for arrangør, sier Engemyr.

Politiet og Lillesand kommune går ut med denne advarselen av smittevernhensyn, overfor alle våre innbyggere og næringslivet. Vi må gjøre alt vi kan for å unngå et større smitteutbrudd nå i starten av sommerferien. Overfor ungdommen er det vel så viktig den risikoen de utsetter seg for med fare for ulykker, drukning og alkoholinntak ved denne type arrangement.

Dersom arrangementer skal gjennomføres minnes det om reglene:

Gjeldende regler for arrangementer:
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/anbefalinger-ved--store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-norge/

Krav til arrangør:
En person eller virksomhet skal utpekes som arrangør med ansvar for at arrangementet oppfyller kravene i covid-19 forskriften. De som er til stede, skal informeres om hvem som er arrangør og hvem som kan kontaktes ved spørsmål om smittevern.

Arrangøren er ansvarlig for:

  • å ha oversikt over hvem som er til stede for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing. Lister med kontaktinformasjon til deltakere skal slettes etter 14 dager. Arrangøren skal informere de som er til stede om at det nedtegnes en egen oversikt
  • å sikre smittevernfaglig forsvarlig gjennomføring