Tilbud og tiltak for barn og unge er for eksempel fritids- og aktivitetstilbud, informasjon om hvor man kan leie eller låne saker og ting, hvem man kan snakke med når noe er vanskelig, og hvilke rettigheter man har til å få hjelp når man har behov for det.
Kommunen har mange tilbud og tiltak og mye informasjon, men det kan være vanskelig å finne på hjemmesiden fordi det er så spredt på sektorenes sider. Og det er jo klart at dette må bli lettere å finne frem i.

Samtidig som at denne planen skal gjøre det lettere å finne frem til kommunens tilbud for barn og unge, så er det også et mål at samarbeid med frivillige og andre organisasjoner både synliggjøres og styrkes. Dette er også et kjempespennende og viktig tiltak for hele kommunen. Vi ønsker å bli flinkere til å spille på hverandres styrker til det beste for våre innbyggere -og i dette tilfellet, spesielt rettet inn mot barn og unge.

Vi opplever at Lillesands innbyggerne i alle aldre, har mange kloke tanker og gode ideer rundt hva vi kan og bør gjøre for barn og unge i kommunen. For at vi sammen skal styrke samarbeidet mellom kommune og frivillighet, og for at temaplanen for barn og unge skal oppleves som nyttig for barn, unge og familier, så er vi så avhengige av innbyggernes meninger, ideer og innspill.
Vi har derfor laget en digital undersøkelse for innbyggermedvirkning som vi håper at så mange som mulig, og innbyggere i alle aldere, besvarer. Det hadde vært utrolig gøy om vi kunne vise til høy deltakelse på innbyggermedvirkningen i vårt neste innlegg i Lillesands-posten.

I denne undersøkelsen er alle innspill viktige, men vi vil spesielt gjerne ha innspill fra dere som er barn og ungdom, og dere som er unge voksne mellom 18 og 25 år. Dere som husker hvordan det var å vokse opp i Lillesand og Høvåg. Hva savnet dere da dere vokste opp?

Vedlagt finner du QR-kode som fører deg rett til undersøkelsen når du tar kameraet på mobilen, nettbrett eller pc over QR-koden. Dersom QR-koden ikke virker som den skal, så finner du en digital lenke her

AGgMBLh 0JptuAAAAAElFTkSuQmCC

Hilsen prosjektgruppen «Temaplan for barn og unge»

 

Lene Egeberg folkehelserådgiver og samfunnsplanlegger, Grete Mortensen Attwood rådgiver oppvekst, Sverre Refsenes enhetsleder tverrfaglig helse, Anette Sandberg rådgiver skole, Lise Håvemoen SLT-koordinator og Caroline Skuggevik Miljøveileder og ungdomskontakt