Kommunedirektørens forslag til økonomiplan 2023-2026 er i år utarbeidet og publisert i styringsverktøyet Framsikt. En egen pdf-versjon av kommunedirektørens forslag til økonomiplan 2023 finnes her.

Presentasjonen av kommunedirektørens forslag til økonomiplan 2023-2026 ligger på kommunens YouTube-kanal. Selve presentasjonen finnes her.